حرفه حسابداری و حسابرسی با یکی از حساس‌ترین موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه یعنی مال و دارایی افراد در ارتباط است. حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل و حرفه آنان دارد . بی‌اعتمادی صاحبکار آفت سیستم‌های حسابداری و حرفه است . می‌دانیم که وجود حرفه‌ای بنام حسابداری و حسابرسی پیامد وجود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و بدون آن شکل نخواهد گرفت . صاحبان کار محرکان چرخه اقتصادی محسوب می‌شوند ؛ بنابراین کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابرسی و حسابداری ، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود .

شرکت همتا حساب گستر گیلا مفتخر است با بهره گیری از حسابداران حرفه ای و با تجربه خدمات متنوع خود را به کارفرمایان و مشتریان محترم بر پایه تعهد کاری ارائه دهد . این امر محقق نمی گردد مگر با تعامل و اعتماد متقابل میان همکاران و مشتریان که سرلوحه خدمات شرکت همتا حساب گستر گیلا  است .

 

اما به چه کسانی حسابدار حرفه‌ای گفته می‌شود ؟ حسابدار حرفه‌ای ، فردی است که به کار حسابداری می‌پردازد و خبرگی در مهارتی خاص که از طریق آموزش ، کارآموزی و تجربه بدست آمده باشد را دارد ؛ و با احراز شرایط ورود ، به عضویت یک انجمن حرفه‌ای حسابداری پذیرفته شده است .

و همچنین شرکت همتا حساب گستر گیلا با رعایت اصول بنیادی حسابداری خدمات  تخصصی خود را به متقاضیان محترم ارائه می نماید . اصولی که در مورد کلیه حسابداران حرفه‌ای مصداق دارد به قرار زیر است :

درستکاری : حسابدار حرفه‌ای باید در روابط حرفه‌ای و معاملا‌ت خود درستکار باشد . صداقت ، صراحت و انصاف ، لا‌زمه درستکاری است.

واقع‌بینی : حسابدار حرفه‌ای باید در قضاوت حرفه‌ای و کسب و کار خود واقعیات را در نظر بگیرد ، و اجازه ندهد که پیش‌داوری ، جانبداری ، تضاد منافع و یا نفوذ دیگران بر قضاوت حرفه‌ای و کار او تاثیر بگذارد .

صلا‌حیت و مراقبت حرفه‌ای : حسابدار حرفه‌ای باید خدماتی را تقبل کند که توان ایفای آن را داشته باشد و در موارد لا‌زم بتواند از همکاری یا مشورت دیگران استفاده کند  . حسابدار حرفه‌ای باید دانش و مهارت حرفه‌ای خود را در زمینه تحولا‌ت ، روشها و تکنیک های جدید و قوانین و مقررات به سطحی ارتقا دهد که صاحبکار یا کارفرمای وی اطمینان یابد که از خدمات حرفه‌ای کارآمدی برخوردار می‌شود .

رازداری : حسابدار حرفه‌ای باید اطلا‌عاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای بدست می‌آورد محرمانه تلقی کند و بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما چنین اطلا‌عاتی را افشا نکند .

آداب حرفه‌ای : حسابدار حرفه‌ای باید در برخورد با دیگران در حین انجام وظایفش ، با ادب و احترام رفتار کند . همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت و از انجام اعمالی بپرهیزد که می‌تواند حرفه را بی‌اعتبارکند  .

شرکت همتا حساب گستر گیلا خدمات حسابداری را مطابق آخرین استانداردهای حسابداری ، مالی و مالیاتی به شرکتها و موسسات ارائه می دهد . این امر باعث می شود تا مدیران و کارفرمایان در کمترین زمان ممکن بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند .

جهت استفاده از خدمات حرفه ای و مشاوره تخصصی با کارشناسان ما تماس بگیرید .

خدمات همتا حساب گستر گیلا 

ما در همتا حساب چه خدماتی ارائه میکنیم

به دنبال مشاوره مالیاتی هستید ؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

سوالات متداول ثبت درخواست