مصوبه تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم

مصوبه مربوط به تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد .

شماره مصوبه: ۵۹۷۲۷/۷۷۸۹۹
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌شوند:

🔹حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی
🔺بند (د) ماده (۱۰۳) قانون از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی
🔺بند (د) ماده (۱۰۳) قانون از مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ‌۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱
🔺تبصره ماده (۱۳۰) قانون از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
🔺ماده (۱۳۱) قانون از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
🔺ماده (۱۳۱) قانون از مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی
🔺بند (س) ماده (۱۳۲) قانون از مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول
🔺تبصره (۳) ماده (۱۴۷) قانون  از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران
🔺بند (۱۰) ماده (۱۴۸) قانون از مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال به | ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

🔹ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری
🔺ماده (۲۰۲) قانون از مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹ممنوع‌ الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی
🔺ماده (۲۰۲) قانون از مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به| ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔹ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی
🔺ماده (۲۰۲) قانون  از مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به| ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *