پاسخ: در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای تمامی صاحبان مشاغل (گروه اول ، دوم و سوم موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند در صورت عدم تسلیم آن در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل ۳۰ % مالیات می باشند که این جریمه غیر قابل بخشش است .

در واقع اگر اظهار نامه ای ارسال نشود به کل مالیات مطالبه شده ۳۰% جریمه تعلق میگیرد نه به درآمد مشمول مالیات

۲- جریمه کتمان درآمد یا اظهار هزینه های غیر واقعی چقدر است ؟

علیرغم تسلیم اظهارنامه با نرخ ۳۰% مالیات متعلق به آن بخش کتمان شده لحاظ می شود . فرض کنید شرکتی با درآمد مشمول مالیات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال داریم و مالیات آن ۵۰ میلیون ریال می باشد جریمه عدم ارسال به موقع اظهارنامه این شرکت ۱۵ میلیون ریال می باشد که غیر قابل بخشش است .

۳- جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی چقدر است ؟

در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ولی ترازنامه یاحساب سود و زیان را ارائه  نمی نماید طبق این ماده مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات می شوند . به بیانی دیگر مودیانی که ملزم به ارائه آن خودداری می نمایند معادل ۲۰% مالیات جریمه می شوند .

۴- چه شرکتهایی مشمول حسابرسی صورتهای مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می شوند ؟

برای سال ۱۴۰۲اگر جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) شما بیش از ۲۰ میلیارد تومان است یا جمع دارایی‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌ وضعیت مالی) شما بیش از ۳۵ میلیارد تومان است . مشمول حسابرسی صورتهای مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می شوید.

۵- پایانه فروشگاهی چیست و مشمولین نصب و بکارگیری از پایانه‌های فروشگاهی چه تکالیف و وظایفی را عهده‌دار هستند ؟

پایانه فروشگاهی عبارت است از رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

 مشمولین نصب و به‌کارگیری پایانه‌های فروشگاهی، تکالیف و وظایفی را عهده‌دار هستند که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر بدان‌ها اشاره شده است:

براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نموده و استفاده از پایانه های فروشگاهی را در دستور کار قرار دهند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.

۶- فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده در سامانه مودیان به چه صورت است ؟

بنابر ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به این صورت است که صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود و در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌گیرد.

اما در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود. در این خصوص، مودیان مالیاتی مکلف‌اند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند.

عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوطه است. گفتنی است در پایان هر دوره ۳‌ماهه، بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده مودی که عبارت است از مابه‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود.

همچنین در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه، مابه‌التفاوت را به مودی مسترد کند.

۷- سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای اخذ مالیات چقدر است؟

از آنجا که رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است، بر اساس بخشنامه ۲۳۰/۵۲۳۲ مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۰، سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی برای این سال معادل ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است. در واقع بر اساس مفاد بخشنامه قانون تراکنش های بانکی سال ۹۴ که مجموع گردش بستانکار آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال در سال بوده و از سوی کمیته رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مشکوک تلقی شده باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

البته دو موضوع در این زمینه وجود دارد :

  • مربوط به رسیدگی های قبل از سال ۹۵ اگر تراکنش های زیر ۱۵ میلیون تومان و آن‌هایی که مستند نبوده و نیز به کارتخوان متصل نیست، نیازی به رسیدگی ندارد.
  • سایر درآمدهای مودیان که به کارتخوان وصل بوده هر عددی باشد از یک ریال به بالا قابل رسیدگی و اگر به عنوان درآمد بوده باید در اظهارنامه ذکر و اظهار شده باشد.
۸- نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به چه صورت است ؟

همانطورکه گفته شده کلیه اطلاعات مالی و پولی وارد شده به حساب اشخاص، درآمد نیست؛

وظیفه حسابرسان بررسی مطابقت حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مودی با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی یا سایر فعالیت‌های مالی او است؛ پس از انجام بررسی‌های لازم دو حالت ممکن است پیش آید:

۱)در صورتی که اطلاعات تراکنش‌های هر سال به صورت تقریبی با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال او مطابقت داشته باشد، الزامی به حسابرسی مالیاتی نیست

۲)در صورت عدم مطابقت اطلاعات حساب‌های بانکی با عملکرد مالی همان سال مودی، اطلاعات جهت بررسی مجدد به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود

اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک را پس از بررسی مجدد جهت انجام تحقیقات بیشتر به ادارات کل مالیاتی ارسال می‌کند؛ این کار باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی انجام شود.

سپس سازمان مالیاتی مودی را جهت ارائه اسناد و مدارک و ارائه توضیحات به سازمان دعوت می‌کند.

۹- آیا سود سپرده بانکی مشمول مالیات است ؟

سود سپرده بانکی برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات است ، ولی سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مالیات ندارد .

۱۰-مدارک لازم جهت دریافت کد کارگاهی چیست ؟

۱)درخواست کارفرما

۲)برگ اطلاعات هویتی مربوط به کارگاه

۳)گزارش بازرسی

۴)اجاره نامه یا سند مالکیت ، پروانه کسب ،جواز پروانه بهره برداری موافقت اصولی، اساسنامه ، آگهی تاسیس ، یا تغییرات مربوط (آگهی روزنامه)