مالیات اجاره املاک

هرآنچه که در مورد مالیات اجاره املاک نیاز دارید بدانید

 

درآمد حاصل از اجاره املاک مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاک با نرخ ثابت ۲۵درصد ،  مشمول مالیات است. این مالیات از انواع مالیات تکلیفی است که وظیفه کسر و پرداخت آن بر عهده مستاجر است.

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره:

۱– اشخاص حقیقی:

– مالیات بردرآمد اجاره اشخاص حقیقی بر اساس جدول ماده ۱۳۱ نرخ مالیات این اشخاص و پس از کسر ۲۵ درصد  معافیت ماده ۵۳ محاسبه می‌گردد.

فرمول درآمد مشمول مالیات طبق ماده ۵۳ ق.م.م:     درآمد مشمول مالیات اجاره املاک = ۷۵ % × کل مال الاجاره

– بر طبق ماده ۱۳۱، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵%، تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰% و  نسبت به مازاد بر۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵% محاسبه خواهد شد.

– درصورتیکه ایشان درآمد دیگری جز اجاره نداشته باشند، مشمول معافیت ماده ۸۴ که سالانه توسط دولت اعلام می‌شود خواهد بود (۴۸ میلیون تومان سال ۱۴۰۰). این اشخاص بابت درآمد اجاره خود می‌بایست اظهارنامه اجاره املاک را تکمیل و ارسال کنند.

۲– اشخاص حقوقی:

– مالیات بردرآمد اجاره اشخاص حقوقی بر اساس ماده ۱۰۵ و با نرخ ۲۵% محاسبه می‌شود.

– این دسته از مودیان مشمول معافیت خاصی نیستند و نیازی به ارسال اظهارنامه املاک ندارند.

– ایشان درآمد اجاره خود را در اظهارنامه عملکرد سالیانه اعلام و فیش‌های پرداختی توسط مستاجر را به عنوان علی الحساب‌های پرداختی طی سال به سازمان ارائه خواهند کرد.

ملاک محاسبه:

– ملاک تعیین درآمد، قرارداد رسمی یا غیر رسمی عقد شده بین طرفین است.

– در صورتی که مستاجر حقوقی باشد، ملاک اجاره پرداختی است.

– در صورتی که قراردادی نباشد یا رقم قرارداد خلاف عرف منطقه باشد، ملاک جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان خواهد بود.

– رقم‌های پایین‌تر از ۸۰% جدول املاک به عنوان غیرعرف شناسایی شده و مردود است.

نحوه پرداخت:

– مستاجران حقوقی مکلفند هنگام پرداخت اجاره، مالیات متعلقه را کسر و پرداخت کنند و فیش را به موجر تحویل دهند. مستاجرین حقیقی در این خصوص تکلیفی ندارند.

– مهلت پرداخت مالیات، پایان ماه بعد از پرداخت اجاره است.

– فیش اجاره در سازمان امور مالیاتی محل وقوع اجاره صادر می‌شود.

– موجر از فیش پرداخت شده توسط مستاجر به عنوان اعتبارمالیاتی خود در هنگام ارسال اظهارنامه استفاده می‌کند.

 

نکات با اهمیت:

– در صورتی که موجر خود در محل دیگری مستاجر باشد، مال‌الاجاره پرداختی از درآمد اجاره مشمول دریافتی کسر می‌شود.

– درصورتی‌که در منزل سازمانی سکونت گزیند، مالیات کسرشده یا اجاره کسر شده توسط کارفرمای وی، از درآمد مشمول وی کسر می‌شود.

– خانه‌های خالی در شهرهای بالای یکصدهزارنفر از سال دوم مشمول مالیات با نرخ‌های ماده ۵۴ مکرر خواهند بود. سال دوم یک دوم مالیات، سال سوم یک برابر و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر.

– رهن قرض الحسنه شامل مال‌الاجاره نیست، به همین دلیل ممیزین از جدول استفاده می‌کنند.

 

وظایف دریافت کنندگان مال الاجاره (موجرین):

۱. ارائه مدارک و تشکیل پرونده در اداره مالیات

۲. تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۸۰ ق.م.م تا پایان تیرماه سال بعد

۳. پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر

  • چنانچه مودیان، چندین واحد ملکی اجاره داده شده در محدوده یک واحد مالیاتی داشته باشند لازم است اطلاعات مربوطه را از طریق یک اظهارنامه اعلام نمایند.
  • چنانچه مالکیت ملک در اختیار دو یا چند نفر باشد، صرفا ارائه یک اظهارنامه برای تمامی اشخاص کفایت می کند.
  • اشخاص حقوقی، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای درآمد املاک اجاری نیستند.

 

وظایف پرداخت کنندگان ما ل الاجاره (مستاجرین):

تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م: (مهم)

درصورتی که مستاجر، اشخاص حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی)باشد، پرداخت کنندگان اجاره بها هنگام پرداخت مکلفند مالیات متعلقه را براساس قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیات محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

اگر مستاجر، شخص حقیقی باشد تکلیفی در خصوص کسر و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره ندارد.

نکته: چنانچه اجاره املاک ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالیانه پرداخت شود تکلیف فوق به ترتیب ۱۲ مرتبه، ۴

مرتبه، ۲ مرتبه و یک مرتبه در سال باید انجام شود.

 

رای شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰شورای عالی مالیاتی :  مستاجرین ملک مورد اجاره دست دوم که از غیرمالک اجاره گردیده است مکلف به اجرای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م نمی باشند.

 

نکته مهم: حتما موقع دریافت قبض مالیات تکلیفی از واحد مالیاتی بررسی کنید که نام و مشخصات کسر کننده مالیات تکلیفی(مستاجر) در آن قید شده باشد. تا در موقع رسیدگی مالیاتی شخص حقوقی با مشکل مواجه نشوید.

واحد مالیاتی صلاحیت دار برای وصول مالیات تکلیفی اجاره، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک است.

 

بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۸۴/۷/۲۴ : از آنجایی که ماخذ مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م ، مال الاجاره های پرداختی می باشد لذا در مبلغ رهن، مرتهن (مستاجر) تکلیفی به محاسبه و کسر مالیات ندارد.

در مورد اجاره کامل :

مستاجر نسبت به مبلغ اجاره پرداختی، تکلیف به کسر مالیات اجاره و پرداخت آن به اداره مالیات را دارد

در مورد رهن و اجاره :

مستاجر فقط نسبت به مبلغ اجاره پرداختی، تکلیف به کسر مالیات اجاره و پرداخت آن به اداره مالیات را دارد

در مورد رهن کامل :

مستاجر تکلیفی نسبت به کسر مالیات اجاره ندارد

 

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۳  تاریخ ۹۳/۸/۶ 

کسر مالیات تکلیفی اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ، مشمول مستاجرینی که موجرین آن ها اشخاص موضوع ماده ۲ ق م م می باشد موضوعیتی نخواهدداشت.

 

نکاتی از مالیات بر درآمد اجاره:

  1.  مالیات اجاره در اظهارنامه صرفا نسبت به مبلغ اجاره تعلق می گیرد. (مبلغ ودیعه یا رهن ملاک محاسبه نمی باشد)
  2.  بر اساس تبصره یک ماده ۱۳۱ ، به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود.
  3.  هر مودی می بایست به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تسلیم نماید.
  4.  چنانچه صاحب درآمد اجاری دست دوم باشید، مجاز به استفاده از کسر ۲۵ % هزینه ها و استهلاکات نخواهید بود.
  5. : بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۷ ، معافیت ماده ۵۷ مشمول فرزند صغیری که تحت ولایت پدر باشد جاری نیست.

جرایم مالیات بر درآمد املاک:

نحوه ارسال اظهارنامه املاک اجاری برای عملکرد سال ۱۴۰۰ :

مراجعه به سامانه دریافت اظهارنامه املاک اجاری از طریق  درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی my.tax.gov.ir 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *